Asked Sep 21st, 2:46 p.m. 39 0 0
  • 39 0 0
0

JavaFX

Share
  • 39 0 0

Tôi rất hài lòng với bản phát hành OpenJFX 11 không được đóng gói, hiện có sẵn cho các nhà phát triển thông qua mô-đun maven hoặc SDK độc lập. Bản phát hành này là một ví dụ tuyệt vời về những gì có thể xảy ra với một cộng đồng các nhà phát triển nguồn mở sôi động. Tôi mong đợi tương lai của JavaFX như một dự án hướng tới cộng đồng. Đối với mọi người JavaFX như thế nào??

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.