Asked Feb 27th, 2023 2:31 p.m. 335 0 1
  • 335 0 1
-2

Tìm kiếm, phân trang

Share
  • 335 0 1

Em đang làm web bằng Asp .net MVC code first, các bác cho em hỏi làm sao để phân trang, tìm kiếm sử dụng ajax ạ???

1 ANSWERS


Answered Feb 28th, 2023 10:48 a.m.
Accepted
+2

với js mình thường sử dụng 2 kiểu phân trang

  • thứ nhất: Call ajax lấy ra json rồi tự build html
  • thứ 2: call ajax đến controller lấy nguyên 1 cái view rồi append vào container Ở đây mình trình bày qua cách thứ 2(dễ thực hiện hơn).
  1. tạo 1 controller view như bình thường sẽ có pram là pageIndex,PageSize, data search=> View trả ra sẽ được đánh dấu sẵn 1 số thành phần như PaggingContainner(Khu vực chứa form + data search + phân trang)
  2. ở js, bắt sự kiện submit form, click button chuyển trang =>> call đến controller lấy ra view =>> lọc ra thành phần thay đổi =>> đập vào PaggingContainner hiện tại
Share
Feb 28th, 2023 2:43 p.m.

Bạn có code mẫu không cho mình tham khảo với ạ???

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.