Asked thg 11 18, 12:45 CH 38 0 0
  • 38 0 0
-4

hỏi byethost

Share
  • 38 0 0

mọi ngưởi cho mình hỏi sao bây giờ mình đăng ký byethost upload file php vô mà truy cập link web host cho thì nó bị lỗi http 500, the pag ins,t working hoặc bị lỗi trắng trang ,lúc trước dùng đâu có bị image.png

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.