Asked Mar 23rd, 2023 7:11 a.m. 87 0 0
  • 87 0 0
0

Lỗi khi run dự án react native trên xcode: error build: Could not build Objective-C module 'YogaKit'

Share
  • 87 0 0

Hi 500 anh em, Mình đang phát triển một app bằng react native. Đến phần thêm module React Native Firebase "@react-native-firebase/app" thì bị lỗi. Trên thiết android đã chạy thành công. Nhưng trên ios mình đang gặp lỗi error build: Could not build Objective-C module 'YogaKit' khi run với xCode. Đã google thử một vài tip nhưng không được. image.png Anh em ai có cao kiếm nào giúp mình với. Đây là TIP mình đã thử nhưng không được: image.png Cảm ơn anh em trước.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.