Asked May 30th, 2018 8:12 AM 99 0 1
  • 99 0 1
0

Làm thế nào để điều khiển play, next bài hát từ một app khác

Share
  • 99 0 1

Như tiêu đề em đang muốn viết một app dùng để điều khiển play, pause, next, press bài hát được phát từ một app bất kỳ. Mong các anh giúp đỡ em vấn đề này

1 ANSWERS


Answered May 30th, 2018 8:41 AM
Accepted
Share
Kids @Lynk
May 30th, 2018 8:54 AM

Cảm ơn anh, em đã thử nhưng nó không hoạt động được

0
| Reply
Share
May 30th, 2018 9:12 AM

Vậy ứng dụng của bạn là gì. có thể nó không bắt action của headset ràu :-<

0
| Reply
Share
Nguyen Khuyen @nguyenkhuyen
May 30th, 2018 9:20 AM

@Lynk Vậy em tham khảo API này nhé, anh đã thử và thành công (api 19 trở lên) https://developer.android.com/reference/android/media/AudioManager.html#dispatchMediaKeyEvent(android.view.KeyEvent)

0
| Reply
Share
Kids @Lynk
May 30th, 2018 9:29 AM

anh có thể giúp em được, em không hiểu chỗ này cho lắm

0
| Reply
Share
Nguyen Khuyen @nguyenkhuyen
May 30th, 2018 9:48 AM
           public void pressPlayButtom(View v){
	AudioManager mAudioManager= (AudioManager) getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);

	long eventTime = SystemClock.uptimeMillis();

	KeyEvent downEvent = new KeyEvent(eventTime, eventTime, KeyEvent.ACTION_DOWN, KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_PLAY, 0);
	mAudioManager.dispatchMediaKeyEvent(downEvent);

	long eventTime = SystemClock.uptimeMillis();
	KeyEvent downEvent = new KeyEvent(eventTime, eventTime, KeyEvent.ACTION_UP, KeyEvent.KEYCODE_MEDIA_PLAY, 0);
	mAudioManager.dispatchMediaKeyEvent(downEvent);
}
0
| Reply
Share
Kids @Lynk
May 30th, 2018 10:05 AM

có cách nào kiểm tra nó nếu nhạc nó đang play thì hình 1 còn nó đang pause là hình 2 không anh

0
| Reply
Share
Nguyen Khuyen @nguyenkhuyen
May 31st, 2018 1:35 AM
0
| Reply
Share