Asked Sep 12th, 2017 11:10 AM 82 0 0
  • 82 0 0
0

Giúp giải mã

Share
  • 82 0 0

Mình có file dạng bin. Sau khi mở bằng wordpad thì nội dung như dưới. Mình muốn hỏi cái này có giải mã lại đươc ko? sau khi giải mã có chỉnh sửa được ko? Nếu có thể mail giúp mình vào địa chỉ [email protected]. Cảm ơn các bạn nhiều!

ÃbÕÊÜnTýˆbQp¸Ünp¸Ünp¸Ünp¸Ünp¸Ünp¸Ünp¸Ünp¸Ünp¸Ünp¸Ünp¸Ünp¸Ün÷FÏ,ð?8Dp]ö£|' #äØ¢Sdr7ó¬`µJMq. rÆÚ3Žîc&á,øDáÊ7J„·…Û ŽÍ1óC+£))·—‡.Ñ/‚þ v!q3ÛÉ u**µ6þ©s·Î¾hñ‰¯u·»Kft;Üépö¼ÖY‹ÿªxÙX_6 ½âa~t+±²äxö ĉ|¼:òSÉp×ÎÙ¼h¶xXvˆx+.¶¾ÜÐ]~Þ0Åþ‰D‰†ã‰!¡ Æ:C'C—Œt; N‡/—éw^/]ï'%’¼»POK%÷¿w –KïñïA ¢—ßâQƒAE¡¿Ä¢ˆƒ‹Cñ‰D‰†ã‰!¡ Æ:C'C—Œt; N‡/—éw^/]ï'%’¼_»POK%÷¿w –KïñïA ¢—ßâQƒAE¡¿Ä¢n4_‹ÒxÑjÐúûÁñ£Ö‡bºóŽ

Tran Duc Thang @thangtd90
Sep 12th, 2017 11:42 AM

@nguyenvan Có vẻ như bạn gặp vấn đề về encoding khi mở file rồi. Bạn có thể upload nguyên file của bạn nên một nơi nào đó chẳng hạn như google drive rồi gửi link lại link ở đây được không.

+1
| Reply
Share