Asked May 24th, 2020 9:35 a.m. 440 0 1
  • 440 0 1
+1

Các bác cho e hỏi tối đa bao nhiêu record có thể insert vào 1 table trong Sql Server v mấy bác ??

Share
  • 440 0 1

Note: E search gg thì thấy 1000 mong các bác cho con số cụ thể :v

1 ANSWERS


Answered May 25th, 2020 3:42 a.m.
Accepted
+1

tùy vào data lớn không, kiểu dữ liệu là gì, có đánh index không. cấu hình server, ..... https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/maximum-capacity-specifications-for-sql-server?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.