Asked Oct 20th, 4:50 PM 137 0 1
  • 137 0 1
0

Ẩn đi nội dung (chỉ xem trước 1 đoạn) trong 1 đoạn text dài

Share
  • 137 0 1

mn cho e xin keyword về cái đoạn nội dung của 1 đoạn text hiển thị cho xem trước 1 đoạn như này với ạ, e cảm ơn! image.png

1 ANSWERS


Answered Oct 20th, 5:00 PM
Accepted
+4

Bạn có thể dùng giá trị ellipsis cho thuộc tính text-overflow trong css nhé

Share
Avatar ImPG @heyimpg
Oct 21st, 12:45 AM

cảm ơn ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.