Asked thg 10 20, 2021 4:50 CH 152 0 1
  • 152 0 1
0

Ẩn đi nội dung (chỉ xem trước 1 đoạn) trong 1 đoạn text dài

Share
  • 152 0 1

mn cho e xin keyword về cái đoạn nội dung của 1 đoạn text hiển thị cho xem trước 1 đoạn như này với ạ, e cảm ơn! image.png

1 ANSWERS


Answered thg 10 20, 2021 5:00 CH
Accepted
+4

Bạn có thể dùng giá trị ellipsis cho thuộc tính text-overflow trong css nhé

Share
Avatar ImPG @heyimpg
thg 10 21, 2021 12:45 SA

cảm ơn ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.