Asked Mar 12th, 2:49 a.m. 139 0 1
  • 139 0 1
+1

[NodeJs]Call api http không ổn định

Share
  • 139 0 1

Mình call api từ server nodejs của mình thì lần đầu tiên trả về rất nhanh tầm khoảng lần 1-2 lần sau thì hơn 1phút mới trả về. Mình thử trên máy Win thì vẫn ổn định, bên Java cũng vậy. Chỉ bị trên nodejs

1 ANSWERS


Answered Mar 14th, 6:38 p.m.
0

Bạn thử đăng code lên đây, và giải thích cách bạn sử dụng node (ví dụ: server hoạt động trên máy tính, hay trên mây)

Share
Avatar Pin Vu @pinpolygons
Mar 18th, 12:46 p.m.

mình dùng axios call đến 1 api http thì nó chập chờn lắm ạ. Kiểu lúc nhanh lúc chậm. Dùng postman để kiểm tra thì thấy lâu là do transfer data giữa node trên máy mac và server bên đó. Còn trên máy window thì node chạy bình thường ạ

0
| Reply
Share
Avatar Sọt Béo @sotbeo
Mar 18th, 6:47 p.m.

@pinpolygons bạn call API của bạn, hay API của người khác?

0
| Reply
Share
Avatar Pin Vu @pinpolygons
Mar 19th, 2:44 a.m.

@sotbeo api từ server khác ạ

0
| Reply
Share
Avatar Sọt Béo @sotbeo
Mar 22nd, 6:07 p.m.

@pinpolygons Thế thì chịu đấy. Có thể bạn bị rate limited, có thể server của họ bị quá tải. Mình gợi ý liên lạc support nếu có, theo mình thì API không phải trả tiền thì không đáng tin cậy lắm.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.