Asked May 24th, 3:19 AM 35 0 1
 • 35 0 1
0

Google Maps in Reactjs

Share
 • 35 0 1

Qua mỗi vòng lặp mình có 1 đia chỉ cụ thể. Mình muốn show đia chỉ đó lên google maps, nhưng theo document của react-google-maps thì nó set kinh đô và vĩ độ không cho set tên địa chỉ, vây làm thế nào mình show cái đia chỉ đó lên google maps vây các bạn.

1 ANSWERS


Answered May 24th, 9:23 AM
Accepted
+1

Google map cũng cấp API để lấy location (lat/long) theo một địa chỉ.
Ví dụ:

  const geocoder = new google.maps.Geocoder();
  geocoder.geocode(
    {
     address: "Đây là địa chỉ bằng string của bạn",
    },
    (results, status) => {
     if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
      const {location} = results[0].geometry;

      // location chính là thứ bạn cần, đem gán vào react-google-maps
     }
    },
  );
Share
Avatar tapcode @tapcode
May 24th, 5:18 PM
Avatar tapcode @tapcode
May 24th, 5:36 PM

cảm ơn bn nha

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.