Asked May 11th, 2021 10:39 a.m. 71 0 1
  • 71 0 1
+1

hỏi về extendtion trong vscode

Share
  • 71 0 1

E viết code php vs symfony, thường dùng mấy cái hàm... nhưng phải import package thủ công. cho em hỏi có cái extendtion nào tự động import vào khi thiếu ko ạ. Với cả có cái extendtion nào gợi ý code trong symfony php ko ạ?? thanks all !!D!!GHJklkjhgfđfghjkl;l

1 ANSWERS


Answered May 12th, 2021 2:12 a.m.
Accepted
0

Để auto import thì bạn tìm hiểu về package "PHP Intelephense"
Còn để gợi ý code thì bạn thử search Symfony Snippet nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.