Asked Dec 18th, 2021 2:04 p.m. 152 0 1
 • 152 0 1
0

quy đổi đơn vị trong php laravel

Share
 • 152 0 1

Mình đang làm 1 web bán hàng. mình muốn quy đổi giá trị như 1.000.000 thành 1 triệu, 3.500.000.000 thành 3.5 tỷ thì phải làm thế nào ạ. Mình cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Dec 20th, 2021 2:29 a.m.
Accepted
+1

Tham khảo này bạn:
https://stackoverflow.com/questions/10221694/convert-number-into-xx-xx-million-format/10221725

Bạn tạo 1 cái helper rồi gọi dùng khi cần thui 😄


<?php 
  function nice_number($n) {
    // first strip any formatting;
    $n = (0+str_replace(",", "", $n));

    // is this a number?
    if (!is_numeric($n)) return false;

    // now filter it;
    if ($n > 1000000000000) return round(($n/1000000000000), 2).' nghìn tỉ';
    elseif ($n > 1000000000) return round(($n/1000000000), 2).' tỉ';
    elseif ($n > 1000000) return round(($n/1000000), 2).' triệu';
    elseif ($n > 1000) return round(($n/1000), 2).' nghìn';

    return number_format($n);
  }

echo nice_number('14120000'); //14.12 triệu

?>

Share
Avatar Lê Hoàng @Hoangdung123
Dec 20th, 2021 3:47 a.m.

@benkyou rất hữu ích. cảm ơn bạn rất nhiều

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.