Asked Sep 30th, 2021 9:46 a.m. 142 0 1
  • 142 0 1
-10

làm chức năng đăng nhập đăng ký

Share
  • 142 0 1

ai làm giúp em chức năng đăng nhập và đăng ký dùng php, database với ạ

1 ANSWERS


Answered Oct 1st, 2021 10:07 a.m.
Accepted
+2

Nếu bạn sử dụng framework Laravel có thể tham khảo Jetstream nha, Jetstream cung cấp việc triển khai cho ứng dụng của bạn đăng nhập, đăng ký, xác minh email, xác thực hai yếu tố, quản lý phiên, API qua Laravel Sanctum và các tính năng quản lý nhóm tùy chọn, nói chung là trọn bộ: https://jetstream.laravel.com/2.x/introduction.html

Còn nếu bạn muốn làm trang đăng nhập, đăng kí dùng PHP thuần thì có thể tham khảo project của mình nha: https://github.com/trannguyenhan/selling-computer/

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.