Asked Dec 25th, 2019 2:39 a.m. 581 0 1
  • 581 0 1
0

Hỏi về deploy Docker trên môi trường production

Share
  • 581 0 1
  1. Cho mình hỏi deploy laravel với mysql, apache, php với docker trên môi trường product có khác gì so với môi trường local không, hay chỉ build các image và run container là dc.
  2. Các project Laravel mình sẽ run các container riêng sẽ tốt hơn hay dùng chung sẽ tốt hơn. Ví dụ project 1 mình run container mysql_1, project 2 mình run container mysql_2 sẽ tốt hơn hay là cả 2 cùng dùng chung 1 container mysql_12
  3. Khi xài docker trên môi trường product cần lưu ý những điều gì để ứng dụng chạy ổn định. Xin cảm ơn.
Avatar Quiet @simple1805
Dec 25th, 2019 6:09 a.m.

Hóng cao nhân vào trả lời câu thứ 3

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Dec 25th, 2019 2:49 a.m.
+1
  1. Khác chứ. Ví dụ nếu dưới local bạn dùng docker-compose cho app, thì lên production không nên dùng nó nữa, có thể chuyển qua dùng Docker Stack. Trên production bạn cần chọn các docker image được build từ những distro nhẹ mà hiệu quả, cũng cần cân đối ram, cpu cho container nữa.
  2. Nếu có điều kiện, mình nghĩ cứ tách riêng ra.
Share
Dec 25th, 2019 2:50 a.m.

cảm ơn bạn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.