Asked Mar 24th, 2020 1:43 a.m. 314 0 3
  • 314 0 3
0

PHP- tăng thời gian đợi khi load website

Share
  • 314 0 3

Mình có 1 vấn đề mong bạn nào biết giúp đỡ.

  • Mình viết 1 đoạn code crawl dữ liệu từ website khác bằng php . Nó là 1 vòng loặp cần tiêu tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành <có thể mở trình duyệt treo vài ngày>.
  • Nhưng mà khi mình run thì nó chỉ chạy dc 5 phút rồi ngừng. Mỗi lần đều như vậy. Giống như là bị giới hạn thời gian load.

Có bác nào có cách giải quyết ko ạ. xin cảm ơn

3 ANSWERS


Answered Mar 24th, 2020 1:46 a.m.
+2

Do max_execution_time đặt giới hạn 300s nên request chỉ chạy 5 phút thôi đó. Bạn thử tìm file php.ini tăng lên đi. https://docs.presscustomizr.com/article/171-fixing-maximum-upload-and-php-memory-limit-issues

Share
Avatar TAMIX @tuananhbfs
Mar 24th, 2020 2:14 a.m.

cám ơn mình sẽ thử xem

0
| Reply
Share
Answered Mar 24th, 2020 1:48 a.m.
+2

bạn thử tăng thời gian thực thi của php lên xem

sửa file php.ini

ini_set('max_execution_time', 300); //300 seconds = 5 minutes

hoặc dùng file htaccess

php_value max_execution_time 259200

Share
Avatar TAMIX @tuananhbfs
Mar 24th, 2020 2:14 a.m.

cám ơn bạn

0
| Reply
Share
Answered Mar 24th, 2020 4:19 a.m.
+1

Bonus nếu bạn dùng Laravel bạn có thể khai báo luôn ở constructor của class

public function __construct()
{
    set_time_limit(8000000);
}
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.