Asked May 7th, 2020 12:28 AM 53 0 0
  • 53 0 0
0

Reachability cost trong Mutation Testing.

Share
  • 53 0 0

Anh chị có thể cho em hỏi cách đánh giá xem một mutant sẽ bị kill trong mutation testing được không ạ. Em có đọc một bài báo thì có state-based reachability cost (sbRC) được tính như sau :

sbRC(t) =(state_fitness,coverage_fitness) ;

state_fitness(t)=branch_distance(states);

coverade_fitness(t)= [ approach_level, branch_distance(vars)];

Anh chị có thể giải thích cho em cách phân biệt và đánh giá các thông số trong đó được ko ạ. Em cảm ơn ạ !

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.