Asked Jan 1st, 2021 3:51 a.m. 118 0 1
 • 118 0 1
+1

Giúp em sửa lỗi CSS code, audio player bị menu che khuất

Share
 • 118 0 1

Hi Anh/chị,

Em dùng CSS code này để cố định audio player di chuyển khi scroll down.

#fixed{
    position:fixed;
    bottom:0px;
    right:0px;
  }

Nhưng nó xung đột với css của hệ thống, khiến audio bị menu bên trái che khuất phần của Player. Nhờ Anh/Chị giúp em làm thế nào để audio player nằm trên menu bên trái (ko bị menu che khuất) ạ. Em xin cảm ơn.

Link đến trang web bị lỗi: https://sachsongngu.top/parallel-text/van-hoc-nuoc-ngoai/harry-potter-va-hon-da-phu-thuy/chuong-1-dua-be-van-song/

1 ANSWERS


Answered Jan 1st, 2021 4:43 a.m.
+3

bạn thêm z-index vào là đc nhé

Share
Avatar Lan Linh @lamdathoa
Jan 1st, 2021 4:52 a.m.

thank you so much.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.