Asked thg 9 8, 2018 10:25 SA 195 0 1
  • 195 0 1
0

Relashionship 1 - n, 1 - 1 và n - n trong MongoDB được biểu diễn như thế nào?

Share
  • 195 0 1

Như tiêu đề của câu hỏi ạ. Mọi người cho em hỏi là relashionship trong MongoDB được biểu diễn như thế nào ạ?

Ý e là cách vận hành ấy ạ! Tuy là em có câu hỏi hơi ngớ ngẫn như thật sự e không hiểu được nó như thế nào? E cám ơn anh chị!...

1 ANSWERS


Answered thg 9 18, 2018 5:26 SA
+2

Theo quan điểm cá nhân của mình ý. Mình nghĩ bạn nên giành thêm thời gian tìm hiểu chứ một câu trả lời khó lòng tóm gọn hết kiến thức cho bạn.

Trên Viblo cũng có nhiều bài viết về mongodb, có cả bài đề cập, so sánh những phần có thể xem là tương ứng giữa RDBMS với Nosql.

Nhưng theo mình nghĩ thì Nosql là Nosql, một số kinh nghiệm khi làm việc với sql đôi khi hữu ích khi chuyển qua nosql như thường thì một đơn hàng có thể cần có các trường như tổng đơn hàng, ngày đặt hàng..v..v mà từ đó thiết kế ra một schema với các field phù hợp. Hoặc đơn hàng phải có chi tiết đơn hàng - và từ đó mà tìm ra cách set quan hệ embeded giữa đơn hàng và "chi tiết đơn hàng"... Hoặc đơn hàng thì cần biết thêm thông tin người đặt hàng, nên cần lựa chọn thêm quan hệ referent giữa đơn hàng và schema user chẳng hạn.

Nhưng cần phải tìm hiểu nosql trước - cụ thể của bạn là MongoDB, để có được một số khái niện căn bản trước sau đó mới mapping như thế. Chứ học nosql từ đầu, mà cứ vừa học vừa gắng bê hết kiến thức về sql mà quy chiếu sang thì mình nghĩ không nên...

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.