Asked Jan 14th, 2020 12:10 a.m. 148 0 2
  • 148 0 2
0

Slider css

Share
  • 148 0 2

Các bác cho mình hỏi có thư viện nào hỗ trợ slider như thế này không? Cảm ơn các bác

Avatar hai dang pham @dangpham
Jan 14th, 2020 8:06 a.m.
0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Jan 14th, 2020 12:21 a.m.
+1

https://kenwheeler.github.io/slick/ Bạn thử xem qua cái này xem, nó không giống hoàn toàn nhưng có thể custom lại 1 chút để giống cái bạn mong muốn

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Jan 14th, 2020 12:59 a.m.

cảm oen bác nhiều

0
| Reply
Share
Answered Jan 14th, 2020 12:42 a.m.
+1

Bạn có thể tham khảo cái này nhé: https://swiperjs.com/demos/

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Jan 14th, 2020 12:59 a.m.

cảm ơn bác nhiều

0
| Reply
Share
Avatar chien Le @chienle
Jan 27th, 2020 1:47 a.m.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.