Asked Oct 1st, 2:38 AM 20 0 0
  • 20 0 0
0

Tương tác với cursor trong Oracle

Share
  • 20 0 0

Hiện em đang có vướng mắc về Oracle mong các bác tư vấn giúp.
Hiện em có 1 function lấy ra hầu hết những thứ mình cần trả về 1 cursor, em muốn từ function đó sau khi chạy function lấy ra các dữ liệu cần để lưu vào 1 bảng riêng (cursor đó có nhiều thứ hơn những thứ em muốn lấy) vậy có cách nào để tương tác với thằng cursor lấy ra những thứ mình muốn trong Oracle không ạ?