Asked Nov 19th, 2018 4:13 a.m. 78 0 1
  • 78 0 1
0

Express_Passport

Share
  • 78 0 1

Mọi người cho em hỏi là em check password của user dùng validPassword nhưng sao nó báo user.validPassword is not a function ạ. Em coppy code từ passportjs.org ạ. Em đã thử comparePassword nhưng vẫn không được ạ.

Avatar Truong Dang @xdangminhtruongx
Nov 19th, 2018 4:20 a.m.

1 ANSWERS


Answered Nov 19th, 2018 4:24 a.m.
+1

Nếu bạn đang dùng mongoDB thì trong Schema user bạn tạo thêm methods validPassword kiểu thế này này

User.methods.validPassword = function( pwd ) {
	return ( this.password === pwd );
};

https://mongoosejs.com/docs/guide.html#methods

Share
Avatar Minh Tân @vuminhtan1101
Nov 19th, 2018 1:13 p.m.

Mình sử dụng bcrypt mã hóa password. Lúc validPassword có cần phải chuyển cái password user nhập vô không bạn ? Ý mình là lúc login ấy.

0
| Reply
Share
Avatar Truong Dang @xdangminhtruongx
Nov 19th, 2018 2:18 p.m.

@vuminhtan1101 Pwd là giá trị người dùng nhập vào input. Bạn điều chỉnh lại hàm trên bcrypt.compare giữa this.password với giá trị truyền vào pwd ý...

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.