Asked Oct 28th, 2020 2:43 a.m. 173 0 1
 • 173 0 1
0

[ Flutter ] Ask For I18n Localization

Share
 • 173 0 1

Xin chào các anh em Flutter, hiện tại mình đang sửa phần I18n của app, App đã sử dụng qua flutter_localizations và easy_localization, đến đoạn truyền Argument ( tham số ) thì mình xem code k rõ lắm nên xin nhờ các anh em explain cho mình cái tham số {0} hiển thị Text "Đăng ký" nó được định nghĩa và truyền vào ở đâu, mình tìm mãi mà k ra ạ ?

FIle en-US.json

"LOGIN_SIGNUP_MSG": "Do not have an account ?\n Don't worried, you can {0} now!",

File Screen

Widget _buildFooterMessage() {
  List<String> msgText = tr("LOGIN_SIGNUP_MSG").split("{0}");

Screen trên Emulator

Hướng dẫn sử dụng trên Pub.dev

{
  "msg":"{} are written in the {} language",
  "msg_named":"Easy localization are written in the {lang} language",
  "msg_mixed":"{} are written in the {lang} language",
  "gender":{
   "male":"Hi man ;) {}",
   "female":"Hello girl :) {}",
   "other":"Hello {}"
  }
}
// args
Text('msg').tr(args: ['Easy localization', 'Dart']),

// namedArgs
Text('msg_named').tr(namedArgs: {'lang': 'Dart'}),

// args and namedArgs
Text('msg_mixed').tr(args: ['Easy localization'], namedArgs: {'lang': 'Dart'}),

// gender
Text('gender').tr(gender: _gender ? "female" : "male"),

Xin cảm ơn nhiều ạ !!!

1 ANSWERS


Answered Oct 28th, 2020 9:45 a.m.
Accepted
0

Theo như giao diện thì dòng 2 bạn phải xử lý dùng Rich text chia ra 3 textspan là :

 • Don't worried, you can
 • {0}: Đăng ký (Textspan đăng ký sự kiện onTap) để xử lý qua đăng ký .
 • now!

link tham khảo sự kiện tap ở textspan https://stackoverflow.com/questions/48914775/gesture-detection-in-flutter-textspan

Share
Oct 30th, 2020 2:55 a.m.

Xin cảm ơn bạn đã giúp mình, điều này cũng giúp mình củng cố phần kiến thức mà mình đã lướt qua. Chúc bạn sức khỏe nhé !!

P/s: Bên mình đang tuyển Flutter bạn có đang Open Job k ạ :3

0
| Reply
Share
Avatar Tuan Bach Van @bachvtuan
Oct 30th, 2020 8:09 a.m.

@NDK1410 mình chuyên làm bên backend, làm flutter cho vui và hiện tại chưa open job nhé. cảm ơn bạn 😃

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.