Asked Mar 12th, 11:21 a.m. 133 0 0
  • 133 0 0
0

em đang làm call video bằng socket io và peerjs [câu hỏi]

Share
  • 133 0 0

Hiện tại em đang dùng socket io và peerjs để làm call video . em nghĩ nó giống như trực tiếp video . em muốn hỏi là khi tắt âm thanh hãy chuyển camera trước sang màn hình trước . em phải gọi peerjs một lần nữa ạ . có cách nào tối yêu hóa hơn không ạ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.