Asked Jul 3rd, 2021 3:41 a.m. 59 0 2
  • 59 0 2
0

file python

Share
  • 59 0 2
with open('HNT.txt', mode = 'w') as f:
    f.write('Hello')
	f.seek(0)
	print(f.read())

mn cho em hỏi là sao em trả về đầu dòng rồi nhưng vẫn ko đọc đc vậy ạ?

2 ANSWERS


Answered Jul 4th, 2021 1:36 p.m.
Accepted
+3

Nếu bạn muốn vừa viết vừa đọc một file thì cần mở với mode='w+' nhé.

image.png

Bạn có thể tham khảo thêm về file open mode tại https://docs.python.org/3/library/functions.html#open

Share
Jul 12th, 2021 8:57 a.m.
Answered Jul 3rd, 2021 4:04 p.m.
+1

Bạn thêm f.flush() trước f.seek(0) xem. Thường thì nó không ghi vào file ngay lập tức (buffer). flush sẽ bắt nó ghi luôn

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.