Asked Apr 20th, 4:45 AM 52 0 0
  • 52 0 0
+1

Lấy element lồng nhau trong RecycleViewer Espresso

Share
  • 52 0 0

Mình đang gặp chút vấn đề về việc lấy element lồng nhau trong Espresso. Please helpppp..... Mình muốn lấy element bên trong RecycleView (rvBasicInfo): lấy base_input_view_input bên trong relInputView mà base_input_view_title có text là "First name" như hình bôi đỏ

Mục đích là để input text vào base_input_view_input mà có base_input_view_title có text là "First name" Mình đnag cần gấp. bạn nào biết chỉ giúp mình với.... Thank you ❤️

Đạt Phạm @mrdat099
Apr 23rd, 6:08 AM

abce

0
| Reply
Share