Asked Jul 23rd, 2021 9:48 a.m. 42 0 0
  • 42 0 0
0

Cho em hỏi cách gửi và nhận token từ smart contract

Share
  • 42 0 0

Các bác cho em hỏi viết hàm nào để gửi và nhận token từ hợp đồng thông minh trong solidity ạ.Em cảm ơn các bác rất nhiều !!!

Jul 26th, 2021 7:58 a.m.

follow

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.