Asked Jan 12th, 1:31 AM 89 0 2
  • 89 0 2
0

API báo cáo với dữ liệu lớn

Share
  • 89 0 2

Hiện tại em đang làm chức năng viết api báo cáo cho một dữ liệu tầm hơn 100k record, báo cáo này kết quả trả về là quá trình tính toán của 100k record đó thì api của em đang bị load quá lâu. Có anh chị nào có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này có thể giúp em đc k ạ?

2 ANSWERS


Answered Jan 12th, 4:33 AM
+2

Với những trường hợp như này process sẽ không chạy trên API bạn nhé Sẽ đẩy trực tiếp vào background job. sau đó kết quả lưu bảng là reports chẳng hạn. còn api sẽ đọc kết quả từ đó. Sẽ có trường hợp hơn 100k thì sao ?....

Còn muốn tính toán bằng lệnh truy vấn khối lượng record nhiều xem dữ liệu có phân theo dòng thời gian được không > ví dụ report 1 tuần, 2 tuần .... thì sử dụng time series database

Share
Avatar Dương Siêu @duongdosieu224
Jan 14th, 3:20 AM

cảm ơn a ạ

0
| Reply
Share
Answered Jan 12th, 9:16 AM
+1

Bạn nên đẩy vào queue hay gì gì đó để xử lý và trả ra thông báo cho người dùng là đợi vài phút, Sau khi xử lý xong thì gửi thông báo cho người dùng vào nhận 😃)

Share
Avatar Dương Siêu @duongdosieu224
Jan 14th, 3:20 AM

cảm ơn a ạ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.