Asked Aug 11th, 2019 3:01 a.m. 349 1 1
  • 349 1 1
+1

Không import được bootstrap vào project nextjs

Share
  • 349 1 1

hiện tại mình gặp phải lỗi không import được file bootstrap.min.css vào các trang. Mình có tạo file next.config.js trong file src như sau:

const withCSS = require('@zeit/next-css');
module.exports = withCSS({
    cssModules: true,
});

sau đó mình có import vào trang chủ mà chạy bị lỗi Ai biết chỉ mình sửa với. Mình cảm ơn!

1 ANSWERS


Answered Aug 15th, 2019 8:43 a.m.
Accepted
+2

Hình như là thiếu css-loader, bạn thử cài thêm nó vào xem https://www.npmjs.com/package/css-loader

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.