Asked Jan 10th, 2020 4:14 a.m. 244 1 2
  • 244 1 2
0

Tối ưu tốc độ push notification AWS SNS, SQS

Share
  • 244 1 2

Hi mọi người, mình có thắc mắc này mong mọi người ai có kinh nghiệm chỉ giáo giúp với ạ. Hiện tại mình đang làm dự án mà cần push notification (trên cả web, android, ios). Mình dùng lambda function và queue (sqs) của aws để giảm tải cho server. Khi cần push notification mình đẩy vào queue. Lambda function bóc từ queue ra để thực hiện việc bắn notification. Nhưng vấn đề hiện tại là việc bắn notification rất chậm, phải rất lâu mới nhận được, mặc dù mình config queue delay 0. Mọi người ai có gặp vấn đề này và giải quyết được rồi giúp mình với

2 ANSWERS


Answered Jan 10th, 2020 4:16 a.m.
+1

Bạn chia nhỏ ra thành nhiều queue không ạ, nếu để trong cùng 1 queue thì bị lâu cũng không khó hie

Share
Avatar Van Hung @vhung
Jan 10th, 2020 10:28 a.m.

Mình chia ra làm 3 queue cho 3 side rồi bạn ơi, nhưng vẫn chậm

0
| Reply
Share
Avatar nguyen @erics
Jan 10th, 2020 10:42 a.m.

thế thì bạn xem lại config và code thôi

0
| Reply
Share
Jan 13th, 2020 3:06 a.m.
  • Bạn thử kiểm tra xem có phải vì vấn đề với cold start của lambda hay không ?
  • Bạn check xem code đoạn tạo instance của SQS tốn bao nhiêu thời gian ? Có thể để singleton để tối ưu không 😄
0
| Reply
Share
Answered Jan 17th, 2020 3:24 a.m.
0

Lambda function bạn trigger ntn thế ?

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.