Asked Apr 17th, 2018 5:09 a.m. 218 0 1
  • 218 0 1
0

Làm sao để copy paste ra nhiều input sử dụng VueJS

Share
  • 218 0 1

Chào anh em, mình đang có 1 vấn đề như sau, có khoảng 5-10 input, mình muốn copy 1 loạt các giá trị ( 1 chuỗi mà các giá trị cách nhau bởi dấu "tab" ) và paste vào input đầu tiên thì các giá trị tiếp theo được fill vào các input tiếp theo, sử dụng VueJS.

<span v-else><input type="number" name="input-1" class="title-box"  @paste="onPaste" ></span>
<span v-else><input type="number" name="input-2" class="title-box"  @paste="onPaste" ></span>
<span v-else><input type="number" name="input-3" class="title-box"  @paste="onPaste" ></span>

Mình có thử vài tutorial trên mạng nhưng chưa thành công, như ở đây : http://jsfiddle.net/adjit/3N94L/3/

Có anh em nào đã từng làm qua kiểu như này với VueJS giúp mình với nhé, cảm ơn nhiều !

1 ANSWERS


Answered Apr 17th, 2018 7:10 a.m.
Accepted
+3

Để update value của input thì bạn có thể dùng Form Input Binding

https://jsfiddle.net/43w0dxk3/

Share
Avatar Red Devil @manhtqb
Apr 17th, 2018 9:56 a.m.

cảm ơn bạn nhiều nhé ^^

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.