Asked Oct 27th, 2019 11:43 a.m. 119 0 1
  • 119 0 1
+1

Thêm trường input vào trang quản lý category wordpress

Share
  • 119 0 1

Mình muốn thêm một trường input vào trang quản lý category của wordpress thì phải dùng plugin hay code tay như thế nào ạ. Mình muốn nó lưu vào db và show dữ liệu ra trang hiển thị. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người.

Avatar Jimmy @tuanmy020592
Oct 28th, 2019 6:50 a.m.

ACF plugin bạn

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Oct 28th, 2019 4:47 p.m.
+1

Cái này bạn có thể tìm hiểu về Metabox trong Wordpress. Cụ thể là dùng plugin ACF (Advanced Custom Fields) cho tiện. Tại trang chủ đã có hướng dẫn đầy đủ. https://www.advancedcustomfields.com/

Share
Nov 7th, 2019 12:55 a.m.

like (y)

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.