Asked Jun 18th, 2018 11:17 a.m. 615 0 1
 • 615 0 1
+1

Cấu hình HAproxy với SSL

Share
 • 615 0 1

Các bác cho em hỏi xíu, sao em cứ thêm phần cấu hình ssl vào cái là HAproxy bị lỗi nhỉ, file cấu hình của em thế này có gì sai không?

global
 stats timeout 30s
  daemon	
  maxconn 1024
  
defaults
  mode http
  timeout connect 5000ms
  timeout client 50000ms
  timeout server 50000ms

frontend http-in
  bind *:80
  reqadd X-Forwarded-Proto:\ http	
  default_backend servers

#phần này cứ thêm vào cái là bị lỗi.	
frontend https
  bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/ssl/file.pem		
  reqadd X-Forwarded-Proto:\ https
  default_backend servers

backend servers	
  balance roundrobin		
  server webserver1 xxx.xxx.xxx.xxx:8080 check
  server webserver2 xxx.xxx.xxx.xxx:82 check

1 ANSWERS


Answered Jun 20th, 2018 4:11 a.m.
+1

bạn cho mình output log của haproxy để mình có thể giúp đỡ bạn nhé.

Share
Avatar Lão Còi @laocoi
Jun 22nd, 2018 3:17 a.m.

Cảm ơn bác, em mới làm quen với HAproxy nên chưa rành. Em đã fix được rồi, do em generate file SSL bị lỗi.

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.