Asked Nov 27th, 2022 5:27 p.m. 166 0 1
  • 166 0 1
+1

Biến thể của bài chia kẹo euler

Share
  • 166 0 1

Có bao nhiêu cách để chia n viên kẹo cho k đứa trẻ sao cho số kẹo của mỗi đứa trẻ được chia là khác nhau và mọi đứa trẻ đều phải có kẹo.

P/s: mong mọi người giúp em

1 ANSWERS


Answered Dec 1st, 2022 4:06 a.m.
0

để có nghiệm thì n>=k! . với x= n-k! . x=0 count=1, x>0 count= 2^0+2^1+2^2+...2^(x-1)=2^x-1

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.