Asked Aug 14th, 11:58 p.m. 34 0 0
  • 34 0 0
0

Mình muốn ẩn badge icon trong android. Giúp mình với ạ

Share
  • 34 0 0

Dự án mình đang sử dụng FCM và Aws amplify. Mình đang loay hoay trong việc ẩn badge icon. Mong mn giúp đỡ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.