Asked Feb 27th, 2019 3:38 AM 120 0 0
  • 120 0 0
0

Lấy dữ liệu trùng giữa 2 bảng trong cake php

Share
  • 120 0 0

Các bác cho e hỏi cú pháp câu lệnh querry để lấy ra dữ liệu giống nhau giữa 2 bảng trong cake php với ạ?

Feb 27th, 2019 3:42 AM

Theo ý hiểu của mình thì mình đang nghĩ đến join, không biết có phải cái bạn cần không?

0
| Reply
Share
Vờ v @Vo_Tu
Feb 27th, 2019 3:53 AM

kiểu 2 bảng có cùng 1 trường là name xong mình so sánh nếu trùng thì lấy ra ấy bác .

0
| Reply
Share
Feb 27th, 2019 8:58 AM

@Vo_Tu Thế thì bạn tham khảo cú pháp join theo link này nha https://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp

Còn cụ thể cho cakePHP thì mình cũng ko rõ, bạn thử tìm từ khóa Join CakePHP xem

0
| Reply
Share
Tran Ngoc @toi_loi_acon
Feb 27th, 2019 2:48 PM
  • C1: Tạo quan hệ trong model sau đó ở controller chỉ cần leftjoinwith kèm thêm điều kiện Table2.name <> null
  • C2: sửa dụng custom join trong controller luôn
  • C3: for

Bạn thử xem sao

0
| Reply
Share