Asked thg 2 27, 2019 3:38 SA 161 0 0
  • 161 0 0
0

Lấy dữ liệu trùng giữa 2 bảng trong cake php

Share
  • 161 0 0

Các bác cho e hỏi cú pháp câu lệnh querry để lấy ra dữ liệu giống nhau giữa 2 bảng trong cake php với ạ?

thg 2 27, 2019 3:42 SA

Theo ý hiểu của mình thì mình đang nghĩ đến join, không biết có phải cái bạn cần không?

0
| Reply
Share
Avatar Vờ v @Vo_Tu
thg 2 27, 2019 3:53 SA

kiểu 2 bảng có cùng 1 trường là name xong mình so sánh nếu trùng thì lấy ra ấy bác .

0
| Reply
Share
thg 2 27, 2019 8:58 SA

@Vo_Tu Thế thì bạn tham khảo cú pháp join theo link này nha https://www.w3schools.com/sql/sql_join.asp

Còn cụ thể cho cakePHP thì mình cũng ko rõ, bạn thử tìm từ khóa Join CakePHP xem

0
| Reply
Share
Avatar Tran Ngoc @toi_loi_acon
thg 2 27, 2019 2:48 CH
  • C1: Tạo quan hệ trong model sau đó ở controller chỉ cần leftjoinwith kèm thêm điều kiện Table2.name <> null
  • C2: sửa dụng custom join trong controller luôn
  • C3: for

Bạn thử xem sao

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.