Asked thg 6 13, 2020 2:40 SA 106 0 0
  • 106 0 0
+1

Elasticsearch AWS Service

Share
  • 106 0 0

Hi anh/chị,

Hiện tại em đang tìm hiểu cách update version 6.3 -> 7.1 của AWS ES, mà còn gà mờ nên đang cần thêm thông tin hay lưu ý gì khi cập nhật version cao hơn. Liệu có ảnh hưởng gì tới tác vụ không tương thích giữa các version hay không.

Cám ơn mọi người,

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.