Asked Oct 4th, 2021 1:32 p.m. 74 0 1
  • 74 0 1
0

setting màu

Share
  • 74 0 1

image.png Mọi người cho em hỏi cách tạo màu đầu dòng đc ko ạ

1 ANSWERS


Answered Oct 5th, 2021 10:22 a.m.
Accepted
0

Ý bạn là khoảng trắng đầu dòng ? Nếu đúng thì mình đang dùng extension indent-rainbow image.png

Share
Avatar Tran Tuyet @trantuyet
Oct 8th, 2021 7:59 a.m.

ý bạn là màu đầu dòng css??? 🤣image.png

0
| Reply
Share
Avatar Dương Trần Ánh @vibloanhduong
Oct 23rd, 2021 1:36 p.m.

tạo viền màu xanh gần số á bạn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.