Asked Sep 1st, 12:38 PM 38 0 1
  • 38 0 1
0

Hỏi về Popover trong element-ui

Share
  • 38 0 1

Cho mình hỏi là mình đang dùng popover của element-ui trong project để show danh sách thông báo như trang Viblo. nhưng khi click vào 1 thông báo thì popover ko đóng. Cho mình hỏi cần xử lý như thế nào để nó đóng ạ? Mình thấy như thông báo của viblo khi click thì nó đóng.

image.png

1 ANSWERS


Answered Sep 1st, 12:47 PM
Accepted
+1

bạn có thể sử dụng attributes "trigger" với giá trị như "click" thử xem hoặc sử dụng giá trị "manual" rồi khi click vào 1 thông báo thì gọi đến hàm đóng cái poppver lại

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.