Asked Jun 23rd, 6:13 AM 57 0 0
  • 57 0 0
0

script nào có thể tự động lấy dữ liệu từ một cột trong googlesheet trang tính lên googleform tự động

Share
  • 57 0 0

Chào mọi người cho em hỏi có script nào có thể tự động lấy dữ liệu từ một cột trong googlesheet trang tính lên googleform tự động được không ạ?. Em cảm ơn.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.