Asked Mar 30th, 7:33 PM 89 0 1
  • 89 0 1
0

Hỗ trợ GOOGLE AMP (Dấu sấm sé) Cập nhật muộn

Share
  • 89 0 1

Hiện tại website của mình đã cài đặt AMP để tối ưu cho giao diện điện thoại, tuy nhiên trang này liên tục cập nhật mỗi ngày 1 lần, nhưng khổ nổi AMP lại lưu cache của vài ngày trước trên google tìm kiếm. Thành ra bài đăng không được cập nhật đúng lúc, mà lại hiển thị bài đăng của hôm trước đó. Anh chị nào rành mong nhận được sự giúp đỡ ạ! Hỗ trợ được e xin hậu tạ.

1 ANSWERS


Answered Mar 31st, 2:36 AM
Share