Asked May 22nd, 2022 4:51 a.m. 81 0 0
  • 81 0 0
0

Thích comment ngại chia sẻ // DDTCMT

Share
  • 81 0 0

Vừa qua mình có post một bài viết về Những câu hỏi phỏng vấn QC/QA và câu trả lời. Nhưng có những cao nhân vô comment đánh giá nhưng lại ngại đưa ra câu trả lời chính xác vì sợ ứng viên trả lời được câu hỏi. Vậy chúng ta nên suy nghĩ có nên apply vô cty khi mà sếp chỉ phán xét nhân viên mà không đưa ra solution giải quyết.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.