Asked Aug 5th, 3:22 PM 50 0 0
  • 50 0 0
0

Hỏi về thanh toán bằng bank account stripe php

Share
  • 50 0 0

Ai đã làm qua thanh toán bằng Bank account cho em xin cách với ạ.

Các bước em biết:

1: Người dùng nhập thông tin bank account Call api lên stripe tạo bank token: https://stripe.com/docs/api/tokens/create_bank_account respone btok_xxx vs ba_xxxx

2: Từ bank token lại Call api lên stripe tạo customer: https://stripe.com/docs/api/customers/create

3: Stripe trả về customer token, dùng customer token và bank_id (ba_xxxx) để thanh toán.

Ko biết luồng trên có đúng hay không hay còn cách nào khác không.

Vấn đề em gặp phải là ở bước thanh toán bằng bank account lại cần xác thực verify: https://stripe.com/docs/api/customer_bank_accounts/verify

Em dùng tài khoản test thì ['amounts' => [32, 45]]

Em không biết tài khoản thật thì lấy amounts như nào và amounts là cái gì? có phải do người dùng nhập vào ko?. Em cảm ơn !

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.