Asked thg 6 17, 1:22 SA 41 0 0
  • 41 0 0
0

Dataset for human action recognition

Share
  • 41 0 0

Xin chào mọi người, hiện tại mình đang muốn triển khai một ứng dụng (realtime) nhận diện các hành động như: hand_waving, raise the hand, comming to me, stop moving, ... và tương tự vậy dựa vào pose estimation ( keypoints) giống như đầu ra openpose. ... Xin hỏi mọi người có thể cho e vài gợi ý về dataset có sẵn không, tự xây dựng lại thì điều kiện và thời gian không cho phép. E xin cảm ơn

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.