Asked Jan 11th, 4:23 a.m. 167 0 1
  • 167 0 1
0

Nhờ hỗ trợ sửa giúp menu web vinastone.com

Share
  • 167 0 1

Chào anh em Website https://vinastone.com/san-pham/ khi click vào menu sản phẩm thì hiện bảng mà vị trí bị lệch so với màn hình nhìn rất xấu. image.png Anh em nào biết hỗ trợ mình với

Cảm ơn

1 ANSWERS


Answered Jan 12th, 3:00 a.m.
0

bạn vào hẳn file code để fix hoặc bạn có thể liên hệ mình fix thử

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.