Asked Nov 27th, 2022 9:33 a.m. 63 0 1
  • 63 0 1
0

Header của Application, Presentation, Session Layer trong mô hình OSI là gì ?

Share
  • 63 0 1

Cho em hỏi Header được gắn thêm vào data khi nó di chuyển qua 3 tầng Application, Presentation, Session Layer là gì với ạ.

1 ANSWERS


Answered Nov 29th, 2022 2:27 a.m.
0

bạn tìm "What is header in ______ layer?" trên gg. Mỗi tầng có các thông tin riêng. Vd tầng ứng dụng thì là port truyền/nhận, mã check sum, độ dài package...

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.