Asked Nov 6th, 2022 2:32 p.m. 67 0 1
  • 67 0 1
0

cấp quyền ứng dụng

Share
  • 67 0 1

cho e hỏi lập trình android bằng androidstudio thì làm sao để xin cấp truyền truy cập gôgle, truy cập mạng , hoặc có danh sách tên truyền không ạ

1 ANSWERS


Answered Nov 7th, 2022 7:57 a.m.
0

Nếu bạn đang hỏi về cách khai báo quyền truy cập của ứng dụng thì bạn có thể tham khảo qua các nguồn sau để nắm:

Cơ bản là mỗi app đều phải có một file AndroidManifest.xml để kê khai những thông tin quan trọng về app, những thông tin này bao gồm các quyền truy cập đến thiết bị của user mà app của bạn cần dùng. Vd app bạn cần quyền truy cập internet thì khai báo:

// AnrdoidManifest.xml
<manifest ... >
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    ...
</manifest>
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.