Asked Apr 28th, 2023 4:47 p.m. 146 0 2
  • 146 0 2
0

Chứng chỉ PMI

Share
  • 146 0 2

Như title, thím nào biết về hệ thống chứng chỉ PMI ko ạ. Em xin ít thông tin với

2 ANSWERS


Answered May 2nd, 2023 6:05 a.m.
Accepted
0

Đầu tiên thì PMI là học viện nhé bạn - PMI là viết tắt Project Managment Institute.
Hệ thống chứng chỉ của học viện PMI bao gồm các chứng chỉ nổi tiếng như PMP, PMI-ACP, PMI-SP, ... Bạn có thể tham khảo hệ thống chứng chỉ của PMI tại đây: https://www.pmi.org/certifications

Sự khác biệt của các chứng chỉ PMI so với chứng chỉ khác là tính học thuật và độ khó của chứng chỉ. Ví dụ đối với PMP - chứng chỉ nối tiếng nhất của PMI thì để học và thi được bạn cần sự kinh nghiệm quản lý dự án (tối thiểu 3 năm - có thể bị audit bởi PMI) và học tài liệu PMBOK edition của PMI. Kỳ thi PMP cũng sẽ khó hơn với các câu hỏi tình huống thực tế, close-book trong 4 tiếng, tại trung tâm khảo thí được ủy quyền của PMI.

Anyways, nếu dân tech cần có kiến thức quản lý dự án agile thì mình nghĩ PMI-ACP là khá phù hợp. PMP thì sẽ phù hợp có bạn nào có đi professional về quản lý dự án hơn

😃

Share
Answered Apr 28th, 2023 5:09 p.m.
0

Thông tin đến bạn https://gprivate.com/64roj

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.