Asked Nov 27th, 2022 2:42 p.m. 63 0 0
  • 63 0 0
-1

hỏi lỗi django trên freehost

Share
  • 63 0 0

mình kiếm được freehost này làm django ,nhưng tìm hiểu mãi và search google nữa mà vẫn không fix được lỗi này do lần đầu sử dụng mong các bạn giúp đỡ,trước đó mình cũng thử hoài mà không được image.png

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.