Asked thg 11 20, 3:44 CH 46 0 0
  • 46 0 0
0

Nhận diện bo mạch đã được gắn chip hay chưa?

Share
  • 46 0 0

Em phải làm bài tập lớn môn xử lý ảnh với đề tài nhận diện bo mạch đã được gắn chip hay chưa? mà thấy phải áp dụng học máy, khó quá, mong mọi người giúp em

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.