Asked Oct 6th, 2022 7:46 a.m. 55 0 2
  • 55 0 2
0

hỏi không sữa file conf xampp được

Share
  • 55 0 2

mọi người cho mình hỏi mình vô thư mục xampp fix file conf của xampp theo cách trên mạng nhưng mà vô fix hoài không được,hoặc là không lên apache và mysql,theo mọi người tại sao ,có cái gì chặn cổng à image.png

2 ANSWERS


Answered Oct 6th, 2022 9:26 a.m.
0

Cái này có thể là do chưa được cấp quyền để sửa Xampp bạn thử làm theo cách này xem https://arjunphp.com/fix-xampp-server-error-xampp-control-ini-access-is-denied/

Share
Answered Oct 7th, 2022 12:36 p.m.
0

Bạn thử chuột phải và mở bằng quyền admin xem được không nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.